24 Juni: SKSU spreekt in voor prioritering jongeren en studentenhuisvesting!

Op 24 juni heeft het StudentenKraakSpreekUur (SKSU) ingesproken bij de raadscommissie Verkeer en Volkshuisvesting om de nijpende positie van studenten en jongeren op de woningmarkt hoger op de Amsterdamse politieke agenda te krijgen. Laatst is gebleken dat de gemeente Amsterdam meer dan de helft van haar doelstellingen om 7600 extra studentenwoningen te realiseren niet zal halen. Verder is gebleken dat 1,8 miljoen euro voor extra studentenhuisvesting niet zal worden besteed. Hoogste tijd voor het SKSU om de Amsterdamse politiek op haar verantwoordelijkheid te wijzen en met de  volgende tekst de gemeenteraad toe te spreken:Vincentspreektin

Geachte raad,

Ik spreek hier in namens het Studenten KraakSpreekUur (SKSU). Het SKSU zal hier een drietal signalen toelichten die wij hebben binnenkregen via ons spreekuur en verschillende leegstandsonderzoeken binnen de stad.

Ten eerste: Het gebruik van tijdelijke bewoning en het niet optimaal benutten van alle beschikbare tijdelijke woonruimte binnen de stad.

Ten tweede: De samenwerking tussen woningbouwcorporaties en de Universiteit van Amsterdam (UvA)en de manier waarop deze claimen een “steentje bij te dragen” aan de oplossing van de woningnood onder studenten.

Ten derde: Betere woonrechtvoorlichting die zich met name richt op anti kraak en tijdelijke verhuur.

1) Het gebruik van tijdelijke bewoning en het niet optimaal benutten van alle beschikbare tijdelijke woonruimte binnen de stad.

De gemeente Amsterdam adviseert pandeigenaren over de beste opties voor tijdelijke verhuur en/of Anti-Kraakmogelijkheden.  Door de gemeente wordt het Anti-Kraakbureau “Ad Hoc” vaak voorgedragen als beste partner om tijdelijke woonruimte te realiseren in het beschikbare pand. Het is algemeen bekend dat Ad Hoc haar beschikbare panden niet optimaal benut. Het oude kadasterpand en de school aan de Passeerdersgracht zijn hier mooie voorbeelden van. Beide panden staan grotendeels leeg! Het zou goed zijn als de wethouder samen met AD Hoc en Rijksgebouwendienst om de tafel gaat zitten. Immers elke woonplek telt!

2) De samenwerking tussen woningbouwcorporaties en de Universiteit van Amsterdam (UvA)en de manier waarop deze claimen een “steentje bij te dragen” aan de oplossing van de woningnood onder studenten.

Via ons spreekuur worden wij geconfronteerd met de wijze waarop de UvA en woningbouwcorporatie “de Alliantie” bijdragen aan het tegengaan van woningnood. In de Molukkenstraat ontrekt woningbouwcorporatie de Alliantie sociale huurwoningen van de woningmarkt zonder dat er uitzicht is voor renovatie of sloop. Dit door er studenten met een tijdelijk huurcontract te plaatsen. De sociale huurwoningen van oorspronkelijk 250 euro per maand worden nu voor 680 euro per maand verhuurd. Op deze manier worden twee makkelijk te verwijderen studenten uitgemolken en profiteert een woningbouwcorporatie van de woningnood onder studenten. Dit is pure ontrekking van sociale huisvesting van de woningmarkt en het uitbuiten van studenten en jongeren. Wij vragen ons als SKSU af of dit de wijze is waarop de UvA en de Alliantie zich solidair willen opstellen en de woningnood onder jongeren en studenten denkt op te lossen? Er is inmiddels melding gemaakt bij Dienst Wonen, maar wij adviseren de commissie en hiermee de raad om deze zaak spoedig te gaan onderzoeken.

3) Betere woonrechtvoorlichting die zich met name richt op anti kraak en tijdelijke verhuur.

Ons laatste punt bevat een oproep aan de gemeente om middelen vrij te maken voor doelgerichte voorlichting over rechten en plichten rondom tijdelijke verhuur en anti-kraak. Er zijn namelijk veel studenten die worden uitgebuit door de schaartste. Door de zwakke juridische positie waarin tijdelijke huurders en anti-krakers zich bevinden zijn zij extra gevoelig voor uitbuiting en misbruik. De prijzen van anti-kraak en tijdelijke verhuur stijgen de pan uit. Privacy rechten worden geschonden (anti-krakers hebben immers geen huisvrede en bij tijdelijke verhuurders is de huisvrede van tijdelijke aard) Het SKSU krijgt steeds meer gedupeerde studenten die tijdelijk huren of anti-kraken op het spreekuur omdat deze studenten denken dat wij hun rechten kennen. Jammer genoeg kunnen wij deze studenten niet op alle punten helpen en willen wij dat ook niet aangezien wij een voorlichtingsspreekuur zijn voor kraken.

Tot slot wil het SKSU aan de raad kenbaar maken dat wij, zolang de woningnood schrijnend hoog blijft, wij door zullen blijven gaan met ons spreekuur en het huisvesten van studenten middels kraken. Wij hebben het afgelopen jaar 43 studenten direct weten te huisvesten die op dit moment nog prettig wonen. Ter informatie voor de VVD: Ja, het SKSU kraakt ook buiten de ring. Zo hebben wij laatst studenten in Castricum weten te huisvesten. Wat ons betreft ligt de oplossing van de woningnood bij het vullen van de aanwezige leegstand in Amsterdam.

Als allerlaatste hebben wij een presentje voor de raad: Het “Witboek kraken”! Hierin staan een tachtig tal voorbeelden van kraakpanden uit het gehele land in omschreven waaronder een tweetal studentenpanden die met het behulp van ons spreekuur zijn ontstaan.

Advertentie

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s