Minister Ter Horst antwoordt op kamervragen van de PVV over kraakcursus

De heer Hero Brinkman van de PVV heeft enkele weken geleden kamervragen ingediend over een kraakcursus voor studenten die de ASVA in samenwerking met het SKSU heeft georganiseerd. Zie hieronder de vragen met de antwoorden van minister Ter Horst.


Antwoord van minister Ter Horst (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties), mede namens de ministers van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en van Justitie (ontvangen 15 december 2008)

Vraag 1
Bent u bekend met het bericht “Universiteit van Amsterdam geeft kraakles”?

Antwoord 1
Ja. Overigens is het niet de Universiteit van Amsterdam maar de ASVA die deze activiteit heeft ontwikkeld.

Vraag 2.
Deelt u de mening dat het onacceptabel is dat een studentenvereniging een cursus geeft waar strafbare handelingen worden uitgelegd en aangemoedigd? Zo neen, waarom niet?

Antwoord 2.
Allereerst wijs ik erop dat het kraken, dat wil zeggen het wederrechtelijk binnendringen in of in gebruik nemen van een pand en dit pand niet op vordering van de rechthebbende aanstonds ontruimen, alleen strafbaar is indien het pand nog in gebruik is (artikel 138 van het Wetboek van Strafrecht) dan wel korter dan een jaar leeg staat (artikel 429sexies van het Wetboek van Strafrecht). Als het pand langer dan een jaar leeg staat, gelden meer vereisten voordat sprake is van een strafbaar feit. Bij het geven van een cursus, waarbij bovendien blijkens het cursusprogramma van de ASVA onder meer uitleg over de toepasselijke regels wordt gegeven, is geen sprake van opzettelijk uitlokken in de zin van artikel 47 van het Wetboek van Strafrecht. Gelet hierop ben ik van mening dat er geen onacceptabele handelingen worden verricht.

Vraag 3.
Bent u bereid het bestuur van de studentenvereniging ASVA een eenmalige waarschuwing te geven, waarna bij herhaling uitschrijving uit de universiteit volgt? Zo neen, waarom niet?

Antwoord 3.
Neen, zie het antwoord op vraag 2.

Hiermee is wederom duidelijk dat kraken legaal is in Nederland. De heer Brinkman (oud buurtregisseur in Amsterdam) wist dit ook. Wij vragen ons dan ook af waarom kamerlid Brinkman zich bezig houdt met dergelijke ongefundeerde sensatie-politiek.

Wij hopen dat de heer Brinkman op zijn weblog ook de antwoorden op zijn vragen post. Ook is het opvallend dat de ingediende kamervragen van 19 november niet meer te lezen zijn op zijn persoonlijke pagina met kamervragen op de PVV website. Toch niet zo handig blijkbaar…

Advertentie

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s