Persbericht: Bezetting “NIET TE KOOP”

ANTK - Affiche - Voorkant - Aangepast 1PERSBERICHT BEZETTING ‘NIET TE KOOP’

Amsterdam 18 mei 2016

Woensdag 18 mei 2016 heeft oud-wethouder Roel Walraven samen met Huurdersvereniging Oud-West een leegstaande woning bezet en Niet Te Koop verklaard.

Uit protest tegen de uitverkoop van de sociale woonvoorraad in Amsterdam is de deur feestelijk geopend en voorlopig aan de verkoop onttrokken door bezorgde bewoners uit Amsterdam West.
Al jaren doen politici en corporaties mooie beloftes om de stad voor iedereen toegankelijk te houden. Toch verdwijnen steeds meer sociale huurwoningen in de verkoop.

Wij heetten buurtbewoners en iedereen die onze strijd steunt hier welkom om de komende week te discussiëren, organiseren en te protesteren tegen de woningnood. Mede mogelijk gemaakt door Huurdersvereniging Oud- West, Recht op stad, FairCity en het Studenten-kraakspreekuur.

Amsterdam is niet te koop!

Het staat inmiddels vast dat de voorraad betaalbare huurwoningen in Amsterdam steeds verder zal blijven krimpen. Onze geliefde stad wordt hierdoor in rap tempo ontoegankelijk en onbetaalbaar voor de gewone Amsterdammer. Wij laten ons niet uit onze buurt verdringen door woningcorporaties en evenmin niets wijsmaken door bestuurders die medeverantwoordelijk zijn voor dit sociale afbraakbeleid.

Dit college tekende onlangs nog een akkoord waar in staat besloten dat er nog meer woningen in de verkoop en vrije huursector gaan verdwijnen. De lokale huurdersverenigingen weigerden hun handtekening eronder te zetten.

Ook dit jaar zullen de maandlasten voor zittende huurders weer stijgen en zijn de corporaties maximaal van inzetten op tijdelijk halfjarige, 5-jarig en flex-contracten. Dit om huurders geen zekerheid te hoeven bieden en hen makkelijker hun woning uit te kunnen zetten. Corporaties, die zogenaamd een maatschappelijke taak hebben, zetten de deur wagenwijd open voor het stapsgewijs afschaffen van de woonbescherming, waar jaren zo hard voor is gestreden.

Op deze manier gaat de stad op slot voor iedereen die onder een modaal of bovenmodaal inkomen zit.

We zijn het zat!

Al sinds vorig jaar pleiten vele huurdersverenigingen en buurtgroepen voor een voorlopige stop op de verkoop en in de vrije markt gooien van sociale huurwoningen, totdat er een concrete oplossing gevonden wordt voor de nijpende situatie. Dit is telkens ‘onbespreekbaar’ gebleken voor gemeente en corporaties, dus kennelijk heeft het overleg gefaald.

Zolang de bestuurders van deze stad niets willen toezeggen om het tij te keren zullen wij doorgaan met actievoeren tegen gentrificatie en commercialisering van de stad en flexibilisering en vermarkting van het wonen, een primaire levensbehoefte.

Buurtbewoners en iedereen die onze actie steunt heetten wij welkom op de Borgerstraat 73!

Schijnheilig: Oproep tot demonstratie 1 oktober!

Hardhandige massa-arrestatie van 150 sympathisanten tijdens ontruiming Schijnheilig goedgekeurd door Amsterdams Hof. Elke vorm van ‘verzet’ maakt gehele demonstratie ‘illegaal’.

Het demonstratierecht lijkt een ernstige slag te zijn toegebracht: het Hof stelt dat manifestaties automatisch illegaal zijn wanneer de politie van mening is dat niet protest maar ‘verzet kennelijk het doel’ is. Het Hof heeft hieruit geconcludeerd dat de massa-arrestatie door de politie tijdens de ontruiming van het kraakpand Schijnheilig was toegestaan. Een cassatie is in navolging van de uitspraak ingesteld door de advocaat WIllem Jebbink namens de vijf procederende sympathisanten die destijds waren opgepakt.

Demonstreren slechts voorwaardelijk grondrecht?

Met deze uitspraak wordt de eerdere uitspraak van de Kantonrechter volledig teniet gedaan. Deze beargumenteerde juist dat alle opgepakte demonstranten moesten worden ontslagen van rechtsvervolging, omdat men rechtmatig gebruik maakte van het in de grondwet verankerd demonstratierecht. De politie schond dit grondrecht door 150 demonstranten zonder aanzien des persoon op te pakken met buitenproportioneel geweld.

Demonstrant gemuilkorfd: verzet is illegaal

Het Amsterdamse Hof kwam echter tot de conclusie dat alle demonstranten het demonstratierecht ‘onmiddellijk’ verliezen wanneer de politie van mening is dat demonstranten uit zijn op verzet.
De aanwezigheid in een demonstratie van enkele bivakmutsen, een paar verf- en rookbommen, of een mediageniek geworpen flesje richting de mobiele eenheid zijn volgens het Hof al redenen genoeg om een gehele demonstratie als illegaal te bestempelen.


Wat is eigenlijk ‘verzet’?

Het ongekend hardhandige en intimiderende optreden van de massaal uitgerukte mobiele eenheid en politie tijdens en na de arrestatie is verder niet in het oordeel meegewogen. Wordt de demonstrant zodoende het recht ontnomen zich te weren tegen hardhandig optreden van de rechterhand van de Staat? Want stel je voor, een vreedzame demonstratie wordt door de politie op hardhandige wijze onmogelijk gemaakt: je verweren tegen klappen met meer dan je vege lijf is meteen ‘verzet met een kennelijk doel’ plegen! Dus zodra dit simpelweg wordt ervaren door Oom Agent is het aan zijn volledige willekeur om de demonstratie illegaal te verklaren. Er hoeft dus maar een ‘protestbord’, ‘bellenblaas’ of ‘bivakmuts’ aanwezig te zijn en je loopt meteen al het risico om – hardhandig – opgepakt te worden.

Leen Schaap ziet demonstratierecht als ‘schuilplaats van het kwaad’

De uitspraak van politiecommissaris Leen Schaap belooft in dat licht bezien weinig goeds *: ‘Ik ben blij dat het hof, in tegenstelling tot de kantonrechter, blijk geeft van inzicht in de moeilijke omstandigheden waarin politiemensen dan moeten functioneren en relschoppers het recht ontneemt het grondwettelijk demonstratierecht als schuilplaats van het kwaad te laten dienen.’

‘Het kwaad’? Laat dit even rustig op je inwerken…

Activisten, betogers, demonstranten en sympathisanten mogen hun borst nat maken. Als het aan de politie ligt moet iedereen gewoon netjes in de pas lopen. Anders gaat de harde lat eroverheen!

Amsterdam Politiestaat?

We vragen ons hardop af waarom het Hof zo makkelijk over de de implicaties van haar uitspraak heen stapt. Als we de logica van deze uitspraak volgen is er namelijk niet veel meer nodig dan een paar gevallen van ongewenst gedrag om het gehele demonstratierecht op te heffen.

Immers, dat de politie niet van protest houdt is geen verrassing. De reden dat het demonstratierecht een grondrecht is, heeft te maken met dat een bevolking zelf wel mag uitmaken waar het tegen protesteert en dat het niet aan Oom Agent is te bepalen welke demonstraties toegestaan zijn en welke niet. De politie heeft met deze uitspraak een instrument in handen waarmee op basis van enkele symbolische daden van ‘verzet’ niet alleen gehele demonstraties beëindigd kunnen worden, maar ook alle demonstranten rücksichtsloos opgepakt kunnen worden. Dit is een stap richting een Law-and-Order-mentaliteit die haaks staat op waar Amsterdam sinds de jaren zestig voor gestreden heeft, en waar het demonstratierecht voor bedoeld is.

Politiegeweld onderbelicht

Een terugkeer naar de jaren vijftig? Waarbij agenten bepalen wat voor demonstraties netjes genoeg zijn om getolereerd te worden? Daar gaan we natuurlijk niet mee akkoord!

– De demonstratie op de Passeerdersgracht was een demonstratie. Het kraakpand Schijnheilig was al ontruimd op het moment van de arrestaties, en bovendien stond het pand al die tijd wagenwijd open
– Van verzet tegen de ontruiming was dus geen sprake.
- Er was wel sprake van protest tegen de ontruiming
– De politie heeft met excessief geweld een grote groep demonstranten in het nauw gedreven waardoor honderden mensen geen kant op konden
– Op deze groep is vervolgens onnodig ingeslagen en ingereden
– Het gewelddadig ‘verzet’ waar van gesproken wordt was te verwaarlozen. Een luchtbed, wat bivakmutsen en een geworpen flesje
– Deze uitspraak is een uitspraak van de bevoegdheden van de politie. In plaats van het toepassen van de wet op individuen die de wet overtreden, krijgt zij hiermee de bevoegdheid om op basis van onduidelijke criteria te bepalen welke demonstraties wel door de censuur komen en welke niet.

Oproep tot demonstratie 1 oktober 19:00 uur op de Dam, in Amsterdam!

Wij zijn verbijsterd dat het Amsterdamse hof de willekeur van de politie verkiest boven het demonstratierecht. Wij demonstreren niet om ‘verzet met kennelijk doel’ te plegen, maar om het geven van een duidelijk geluid; het geluid van vrije cultuur, van zelfbeschikking, van antikapitalisme; het geluid van een stad voor en door haar bewoners.

Wij demonstreren tegen een stad dat is overgeleverd aan schimmige vastgoed-deals, door onder andere Egyptenaren op de Zeedijk, puissant rijke Chinezen en Russen of de Nederlandse huisjesmelkers in de hele stad.

Wij demonstreren tegen een stad dat het college van B&W wordt overgeleverd aan vigerende gentrificatie en exploitatie! We demonstreren tegen het omarmen van het massa-toerisme.

Wij demonstreren tegen het laten stikken van vitale, autonome locaties als Villa Friekens, Bajesdorp, de Overval en ADM!

Wij demonstreren voor een stad vóór en dóór haar bewoners! Voor Recht op Stad!

Demonstreer mee op 1 oktober 19:00 op de Dam in Amsterdam. Als jij ook vindt dat de stad van jou is, voor ons is en voor iedereen is. Simpel gezegd: demonstreer voor RECHT OP STAD!

Collectief Schijnheilig

Provo's protesteren met een leeg spandoek omdat alle 'opruiende demonstraties' verboden waren. Ze werden onmiddelijk gearresteerd

Provo’s protesteren met een leeg spandoek omdat alle ‘opruiende demonstraties’ verboden waren. Ze werden onmiddelijk gearresteerd

SKSU Winterstop

Van af volgende week zijn wij enkel via de email te bereiken. Wij zijn namelijk op winterstop.

 

Op donderdag 8 januari zijn wij weer open in de Vondelbunker (vondelpark 8a) van af 20.00 tot 21.30. Na het spreekuur nodigen wij jullie alvast uit voor een nieuwjaars borrel!

 

Tot 2015!